A Solid Company

บริษัทที่มั่นคง

บริษัทรีนา-แวร์ เป็นบริษัทเอกชนนานาชาติที่ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น กว่า 70 ปี ที่รีนา-แวร์ได้รักษาชื่อเสียงของความเป็นบริษัทที่มั่นคง ผลิตสินค้าคุณภาพเยี่ยมและมอบโอกาสดีเลิศ รีนา-แวร์เป็นบริษัทที่รักษาคำพูด

รีนา-แวร์ให้ความเอาใจใส่ต่อความพึงพอใจของลูกค้า และรีนา-แวร์จะนำเสนอแต่สินค้าที่ดีที่สุดมีคุณลักษณ์เฉพาะและคุณภาพที่ดีเลิศซึ่งจะอยู่กับลูกค้าตลอดไป สินค้ารีนา-แวร์จะมีการรับประกันและการให้การบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งการรับประกันตลอดชีพของสินค้าเครื่องครัวสเตนเลส

สร้างอนาคตที่ดีกว่า

รีนา-แวร์ให้คำมั่นที่จะให้การฝึกอบรมพัฒนานักธุรกิจอิสระของรีนา-แวร์ทั้งในรูปของบุคคลและอาชีพ แผนงานรีนา-แวร์จะวางโครงสร้างที่จะเอื้อให้บุคคลทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะมาจากที่ใด ให้ใช้ความสามารถของเขาทำธุรกิจของเขาให้ประสบความสำเร็จได้

คนทั่วโลกนับจำนวนไม่ถ้วนรวมทั้งลูกหลานของเขาได้รับผลประโยชน์จากการใช้สินค้าและความสำเร็จในธุรกิจรีนา-แวร์