ภาชนะทำเครื่องดื่ม

ภาชนะทำเครื่องดื่มของรีนา-แวร์สร้างจุดสนใจให้แก่ครัวคุณ มีความคงทนแข็งแรง อเนกประสงค์และใช้ได้กับเตาทุกชนิดรวมทั้งเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

  • กาชงกาแฟ/ชอคโกแลต

    กาชงกาแฟ/ชอคโกแลต

    ใช้ชงกาแฟ ชอคโกแลต และชาแบบต่างๆ กานี้ใช้ต้มน้ำบนเตาและชงกาแฟในกาเดียวกัน