ขอความสนับสนุนเลือกประเทศ
สหรัฐอเมริกา

รีนา-แวร์มุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดมามอบให้กับลูกค้าของเรา หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาสินค้ารีนา-แวร์ที่คุณกำลังใช้อยู่ กรุณากรอกข้อมูลของคุณตามรายการข้างล่างนี้แล้วส่งไปรีนา-แวร์ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้ารีนา-แวร์จะติดต่อกลับมาหาคุณโดยเร็วที่สุด

  • กรุณาเขียนเรื่องดีๆเกี่ยวกับการใช้สินค้ารีนา-แวร์ของคุณ
  • รีนา-แวร์ยินดีที่จะรับฟังความเห็นและเรื่องราวต่างๆจากลูกค้าที่ใช้สินค้ารีนา-แวร์ การส่งความเห็นและเรื่องต่างๆของคุณไปที่รีนา-แวร์เป็นการเข้าใจว่าคุณได้อนุญาติ ตกลงและยินยอมให้รีนา-แวร์และบริษัทในเครือมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะใช้ความเห็นและเรื่องต่างๆของคุณในการทำธุรกิจรีนา-แวร์รวมทั้งลิขสิทธิ์ที่จะทำสำเนา จำแนกแจกจ่าย ส่งต่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์ แปลเป็นภาษาอื่น และปรับแต่งข้อความ รวมทั้งการพิมพ์โฆษณาชื่อ รูปภาพ วีดีโอและเสียงของคุณที่ส่งไปได้

  • หัวข้อที่มีเครื่องหมาย * ต้องเขียนให้ครบ